Menu
Obec Radvanec
Radvaneca osada Maxov

Krizové situace

Lidstvo po celou dobu jeho existence provází mimořádné události, které ohrožují zdraví lidí, jejich majetky a životní prostředí. Technologický rozvoj, zvýšená spotřeba lidí a s tím spojené změny životního prostředí, podmiňují nárůst vzniku mimořádných událostí, havárií a pohrom a tím i škod, které jimi vznikají.
Důležitým prvkem v systému ochrany před následky mimořádných událostí a krizových situací je prevence, která však nedokáže jejich vzniku a šíření plně zabránit. Proto je zřízen Integrovaný záchranný systém (IZS), který ve spolupráci s úřady měst a obcí účinně působí v případech vzniku nenadálých živelných pohrom nebo průmyslových havárií, poskytuje okamžitou pomoc postiženým a minimalizuje následky těchto událostí na obyvatelstvo.

Nedílnou součástí řízení státu, organizace či jiné instituce je krizové řízení. Jeho cílem je předcházet vzniku možných krizových situací, připravit se na zvládnutí potenciálně možných krizových situací, zajistit jejich zvládnutí v rámci vlastní působnosti orgánu krizového řízení a úkolů uložených vyššími orgány krizového řízení, nastartovat obnovu a další rozvoj. Na obce jsou kladeny v této oblasti důležité úkoly a aby byl systém funkční, je nutné pojmout krizové řízení jako nedílnou součást činnosti nejen městského úřadu, ale i dalších složek, právnických a fyzických osob. 
 

Důležitá telefonní čísla :

Hasičský záchranný sbor

150

Rychlá lékařská pomoc

155

Policie ČR

158

Městská policie

156

Tísňová linka IZS

112

 

Užitečné odkazy:

Úvod | Portál krizového řízení Libereckého kraje (kraj-lbc.cz)

Krizové řízení: Nový Bor (novy-bor.cz)

Hasičský záchranný sbor České republiky (hzscr.cz)

Právní předpisy a koncepční materiály - Hasičský záchranný sbor České republiky (hzscr.cz)

Portál ČHMÚ : Home (chmi.cz)

Interaktivní příručka 1. pomoci, Záchranný kruh (zachranny-kruh.cz)

 

Adresa

Radvanec 75, pošta Nový Bor 473 01