Nacházíte se: Úvod > Úřední deska > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č.106/199 Sb.

Nejdůležitější předpisy

 • Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
 • Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
 • Zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a RČ
 • Zákon č. 71/1967 Sb. o správním řízení
 • Zákon č. 47/1992 Sb. občanský zákoník
 • Zákon č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 102/2000 Sb. o pozemních komunikacích, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb.
 • Zákon č. 114/1992 o ochraně přírody a krajiny
 • Zákon č. 211/1994 Sb. o ochraně ovzduší (úplné znění) a zákon č. 212/1994 Sb. o státní správě ochrany ovzduší(úplné znění)
 • Zákon č. 564/1990 Sb. o st. správě a samosprávě ve školství ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 125/1997 Sb. o odpadech
 • Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech - s účinností od 1. 1. 2002

Povinně zveřejňované informace